Chat horny sex sex sop

(Talk with Pedro about your plans.) Word: kaway Active Verb: kumaway Passive Verb: kawayan English Definition: (verb) to wave with the hand Examples: 1) Kumaway siya sa akin bago siya umalis.(He waved at me before he left.) 2) Kawayan mo si Ana.(He just scratched his head.) 2) Magkamot ka na lang ng ulo.(Just scratch your head.) 3) Mangamot ka na lang ng pusa.(Hide the clothes under the house.) Word: kanta Active Verb: kumanta Passive Verb: kantahin English Definition: 1) song (noun) 2) to sing (verb) L2 Definition: (syn) awit Notes: Spanish Examples: 1) Kumanta ka sa aking kaarawan.(Sing on my birthday.) 2) Kantahin mo ang aking paboritong awitin.

(Touch Juan so he will get up from sleep.) Word: kalabos Passive Verb: ikinalabos English Definition: 1) prisoner (noun) 2) to be imprisoned (verb) L2 Definition: Notes: Spanish Examples: Ikinalabos siya ng pulis.(Be careful as you walk or your trousers might get hooked on the nail.) 3) Ikawit mo ang alambre sa Word: kawit2 Active Verb: kumawit Passive Verb: kawitin English Definition: 1) hook (noun) 2) to get hooked (verb) Examples: Kumawit ang pantalon niya sa pako.(His trousers were got hooked on the nail.) Word: kayag Active Verb: mangkayag Passive Verb: kayagin English Definition: (verb) to invite, to induce L2 Definition: (var) yakag Examples: 1) Mangkayag ka ng pupunta sa palengke.(Just scratch a cat.) Word: kanlong Active Verb: kumanlong Passive Verb: ikanlong English Definition: 1) to hide from view -- KUMANLONG (verb) 2) to hide something from view -- MAGKANLONG, IKANLONG (verb) Examples: 1) Kumanlong siya sa ilalim ng puno.(He took shelter under the tree.) 2) Ikanlong mo ang mga damit sa silong ng bahay.